Připojte se k nám na Facebook
Brusel

Brusel

O Bruselu

O Bruselu

Brusel je hlavní a zároveň největší město Belgie. Dále je administrativním centrem Evropské unie, díky čemuž bývá často nazýván hlavním městem Evropy či srdcem Evropské unie, centrem Francouzské a Vlámské komunity, provincií Brabant a autonomní oblastí Bruxelles. Sídlí zde významné instituce Evropské unie, NATO a Euratomu.

Brusel leží ve středu Belgie na široké rovině. Jeho rozloha činí 32,61 km2.. Samotné město má pouze 145 tisíc obyvatel, ale celá aglomerace – Bruselský region čítá přes milion obyvatel a rozkládá se na 161 km2. Je tvořen devatenácti obcemi. Stejně jako všechny obce Bruselského regionu je i Brusel dvojjazyčný, úředními jazyky jsou tedy francouzština a nizozemština. Francouzštinou se hovoří nejvíce v jižní části, nizozemštinou v části severní. Francouzština však stále převládá, často je v Bruselu slyšet dokonce i angličtina.

Založení města je řádně datováno od roku 979 n. l., kdy zde král nechal vystavět pevnost. V následujícím století se začalo město rozvíjet. První městské hradby byly vybudovány v roce 1047. Ve 12. století, díky poloze na důležité obchodní cestě mezi Cologne a Bruges, se Brusel stal důležitou provincií brabantskou. Především obchodníci si velice vážili města, kvůli zručnosti jeho zlatníků a stříbrotepců. Městská radnice se začala stavět v roce 1401.

V roce 1795 byla habsburská Belgie zabrána Francií, ve které vládl Napoleon Bonaparte. V roce 1815, kdy byla Francii poražena v bitvě u Waterloo, kongres ve Vídni ponechal vládu v Belgii Holanďanům. V roce 1831 Belgie získala svou nezávislost. Země se nevyhnula ani světovým válkám.

V druhé polovině 20. století převzal Brusel novou roli hlavního města západní Evropy a Atlantické aliance. V roce 1957 zde zřídila EEC (nyní Evropská unie) své ústředí. NATO zde zřídilo své sídlo v roce 1967.

Bary, restaurace, disco

Bary, restaurace, disco

Více informací a kontaktů na: http://visitbrussels.be/bitc/front/home/display/lg/en/section/visiteur.do

Ubytování